Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện