Thầy mẫu mực - Trò chăm ngoan - Trường khang trang - Lớp thân thiện

Ảnh nhà trường 2010-2016


Nguồn: thsongcau.thainguyen.edu.vn