Thực hiện chỉ đạo của Phòng GDĐT Đồng Hỷ trong việc đảm bảo các điều kiện và xây dựng phương án đón HS trở lại trường; Trường TH Sông Cầu xây dựng kế hoạch, tổ chức vệ sinh, sát khuẩn trường học và lớp học. mọi công việc đảm bảo đủ điều kiện và an toàn trường học để đón HS trở lại lớp đã hoàn thành.