Trong thời gian nghỉ học, nhà trường triển khai hoạt động học tập online để giúp học sinh duy trì thói quen học tập hàng ngày. 

Các hoạt động học tập online được cập nhật chi tiết trên nhiều phần mềm. Tuỳ vào độ tuổi, các thầy cô đã ứng dụng các phần mềm học tập online khác nhau để giúp các bạn học sinh ôn tập và thực hành.